Acasă

Finanțări pentru tineri cu rezultate deosebite la învățătură

Fundația acționează ca o entitate caritabilă ce adună fonduri în scopul finanțării și sponsorizării tinerilor cu rezultate deosebite la învățătură, oferindu-le posibilitatea de a-și continua studiile la instituții de învățământ renumite din țară sau de peste hotare. Acest lucru s-a petrecut în trecut cu ajutorul a nouă membrii și asociați ai Fundației – membrii în Clubul Regional de Afaceri, unul dintre cele mai prestigioase foruri de oameni de afaceri.

Parteneriate & Programe

Cea de-a doua arie de activitate a Fundației este reprezentată de realizarea parteneriatelor și programelor menite să sprijine micile întreprinderi atât din mediul urban cât și din cel rural, dar și să contribuie la îmbunătățirea spirirtului educațional și antreprenorial în rândul tinerilor.

Activități de învățare

Principalul domeniu de activitate este reprezentat de organizarea și desfășurarea activităților de învățare intensivă la nivel regional sau național după cum urmează:

  • Invățământ de bază și tehnic
  • Seminarii și ateliere de lucru pentru reconversia profesională
  • Conferințe și dezbateri
  • Activități de învățare: Limbi străine (Engleză și Franceză), IT / cursuri operare PC, reparații TV, Train the Trainer, management educațional în sisteme descentralizate, comunicare instituțională.

Curs certificat CNFPA – SPECIALIST ÎN MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

Stimati colaboratori, Fundația Orizont și ALCOMTUR S.R.L. ANUNȚĂ începerea PROGRAMULUI DE SPECIALIZARE ” SPECIALIST ÎN MANAGEMENTUL DEȘEURILOR” certificat CNFPA cod COR 325713 la sediul din Craiova, Strada Unirii, 26.

VĂ AȘTEPTĂM !

În conformitate cu prevederile Legii nr. 211/25.11.2011, art. 22, alin.3, deținătorii/producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri „au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligțiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane”.