Conferinta de final a proiectului P.E.S.A.S.

header pesas

Proiect Cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Investește în oameni !
Axa prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenție 6.1. ”Dezvoltarea economiei sociale”
Titlul proiectului: ”P.E.S.A.S. – Promovarea economiei sociale prin noi afaceri de succes”
Contract POSDRU/173/6.1/G/147440
Nr. 594/08.12.2015

COMUNICAT DE PRESĂ

Fundația Orizont organizează vineri, 11.12.2015, începând cu ora 11:00, la sediul din Craiova, Str. Unirii, Nr. 26, Etaj 1, Sala Coloanelor, județul Dolj, Conferinta de final a proiectului POSDRU/173/6.1/G/147440 ”P.E.S.A.S. – Promovarea economiei sociale prin noi afaceri de succes”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”.
Proiectul are ca principal obiectiv dezvoltarea structurilor economiei sociale în vederea îmbunătățirii accesului egal la ocupare și participare pe piața muncii pentru grupuri vulnerabile din regiunea Sud-Vest Oltenia prin activități generatoare de profit și crearea de noi locuri de muncă. Astfel, cel puțin 120 persoane aparținând grupurilor vulnerabile din regiunea Sud-Vest Oltenia, atât din mediul rural cât și din mediul urban, au beneficiat gratuit de consiliere și orientare profesională. Activitatea a contribuit la identificarea persoanelor care au participat la cursul de competențe antreprenoriale și modulul de economie socială, dar și la identificarea acelor persoane care au abilități specifice meseriilor aferente celor trei structuri de economie socială înființate prin proiect, în vederea angajării în cadrul acestora.
Cele trei SES-uri înființate sunt

  • SES S.C. GOOD WAY S.R.L. – Cofetărie cu laborator propriu (Bulevardul Carol, Nr. 91, Craiova, Dolj), amenajată și dotată cu mobilier și echipamente pentru deșfășurarea activității în condiții optime de lucru.
  • SES S.C. DIALTRANSMED S.R.L. – Servicii de transport sanitar neasistat (sat Pieleşti, Dolj), dotat cu mijloace de transport specifice și cu echipamente medicale.
  • SES S.C. EUROCONTACONS S.R.L. – Evidenţă contabilă primară, financiară şi de gestiune, consultanţă financiar-contabilă și fiscală, consultanță și întocmirea documentației necesare privind accesarea de fonduri nerambursabile (comuna Mischii, sat Urecheşti, Str. Florilor, nr. 56, Dolj).

SES-urile oferă 19 locuri de muncă stabile dintre care 13 pentru persoane vulnerabile-grup țintă.Prin organizarea acestui eveniment dorim să facem cunoscute rezultatele și beneficiile aduse de proiect prin intermediul celor trei structuri de economie socială, iar pe de altă parte să încurajăm colaborarea cu mediul de afaceri de la nivelul județului Dolj și să realizăm un dialog interactiv între echipele de management ale firmelor precum și cu alți actori interesați.
Prezența dumneavoastră va contribui în mod sigur la succesul acestui eveniment !

Vă așteptăm !

Aveti atasat AICI agenda conferintei de inchidere.

Pentru informații suplimentare, vă invităm să ne contactați:

Fundaţia Orizont
Adresa: Strada Unirii, Nr. 26, Et.1, Craiova, Dolj
Telefon/fax: 0351.401692

www.eurocontacons.ro
www.dulceledeacasa.ro
www. dialtransmed.ro

www.fundatiaorizont.ro
www.fundatiaorizont.ro/pesas/