Competente antreprenoriale

Proiect Cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Investește în oameni !

Axa prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenție 6.1. ”Dezvoltarea economiei sociale”

Titlul proiectului: ”P.E.S.A.S. – Promovarea economiei sociale prin noi afaceri de succes”

Contract POSDRU/173/6.1/G/147440

 

 ANUNȚ

 

Stimată Doamnă/ Stimate Domn,

 

Vă anunțăm că sâmbătă 12 septembrie 2015, ora 10, se desfășoară examenul de absolvire a cursanților care au participat la programul de formare ”Competențe antreprenoriale”, activitate care va avea loc la sediul Fundației Orizont din Craiova, strada Unirii nr. 26, etaj 1, locația unde s-au desfășurat și cursurile.

Examenul de absolvire va consta într-o probă teoretică, respectiv un test grilă cu 9 itemi, și într-o probă practică de prezentare a portofoliului realizat pe parcursul derulării programului de formare.

Activitatea este organizată de Fundația Orizont, beneficiar în cadrul proiectului ”P.E.S.A.S. – Promovarea economiei sociale prin noi afaceri de succes” și răspunde obiectivului specific 2 care vizează ”Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și cunoștințelor de economie socială prin furnizarea de cursuri de perfecționare pentru un număr de 28 persoane din grupuri vulnerabile, pentru creșterea stimei de sine și facilitarea accesului la o carieră profesională în domeniul economiei sociale.”

 

 

Va așteptăm !

 

Costel OLTEANU

Manager de proiect

 

Pentru informații suplimentare:

 Ilie MANDACHE  – responsabil organizare cursuri 0727804110

Raluca Ileana GAVRILĂ– asistent manager proiect 0766332429