Comunicat de presa

header pesas

Proiect Cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Investește în oameni !

Axa prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenție 6.1. ”Dezvoltarea economiei sociale”

Titlul proiectului: ”P.E.S.A.S. – Promovarea economiei sociale prin noi afaceri de succes”

Contract POSDRU/173/6.1/G/147440

 COMUNICAT

 

Stimată Doamnă/ Stimate Domn,

 

Vă anunțăm continuarea cursurilor de formare din cadrul programului ”Competențe antreprenoriale” începând cu data de 20 august 2105, ora 10, cu modulul ”Management financiar”. Activitățile de formare vor continua în perioada următoare după un program orar agreat cu părțile interesate și afișat la avizierul Fundației Orizont din Craiova, strada Unirii nr. 26, etaj 1, locația unde se desfășoară cursurile.

Activitatea este organizată de Fundația Orizont, beneficiar în cadrul proiectului ”P.E.S.A.S. – Promovarea economiei sociale prin noi afaceri de succes” și răspunde obiectivului specific 2 care vizează ”Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și cunoștințelor de economie socială prin furnizarea de cursuri de perfecționare pentru un număr de 28 persoane din grupuri vulnerabile, pentru creșterea stimei de sine și facilitarea accesului la o carieră profesională în domeniul economiei sociale.”

 

Va așteptăm !

Cu stimă,

Costel OLTEANU

Manager de proiect

 

Pentru informații suplimentare:

Ilie MANDACHE – responsabil organizare cursuri 0727804110

Raluca Ileana GAVRILĂ– asistent manager proiect 0766332429