Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!

Angajam lectori

PESAS
Proiect Cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Investește în oameni ! Axa prioritară 6 ”Promovarea economiei sociale” Domeniul major de intervenție 6.1. ”Dezvoltarea economiei sociale” Titlul proiectului: ”P.E.S.A.S. – Promovarea economiei sociale prin noi afaceri de succes” Contract POSDRU...
Mai mult

Angajam experti

PESAS
Proiect Cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Investește în oameni ! Axa prioritară 6 ”Promovarea economiei sociale” Domeniul major de intervenție 6.1. ”Dezvoltarea economiei sociale” Titlul proiectului: ”P.E.S.A.S. – Promovarea economiei sociale prin noi afaceri de succes” Contract POSDRU/173/6...
Mai mult

Invitatie la discutie!

PESAS
Proiect Cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Investește în oameni ! Axa prioritară 6 ”Promovarea economiei sociale” Domeniul major de intervenție 6.1. ”Dezvoltarea economiei sociale” Titlul proiectului: ”P.E.S.A.S. – Promovarea economiei sociale prin noi afaceri de succes” Contract PO...
Mai mult

Invitatie

PESAS
  Proiect Cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Investește în oameni ! Axa prioritară 6 ”Promovarea economiei sociale” Domeniul major de intervenție 6.1. ”Dezvoltarea economiei sociale” Titlul proiectului: ”P.E.S.A.S. – Promovarea economiei sociale prin noi afaceri de succes” Contract PO...
Mai mult

Obiectivul general al proiectului

PESAS
Obiectiv general al proiectului vizeaza dezvoltarea structurilor economiei sociale in vederea imbunatatirii accesului egal la ocupare si participare pe piata muncii pentru grupuri vulnerabile din regiunea Sud Vest Oltenia prin activitati generatoare de profit si crearea de noi locuri de munca. Proiectul, prin intermediul activitatilor sale, creeaza un efect pozitiv pe termen...
Mai mult

Grupul țintă

PESAS
Obiectiv general al proiectului vizeaza dezvoltarea structurilor economiei sociale in vederea imbunatatirii accesului egal la ocupare si participare pe piata muncii pentru grupuri vulnerabile din regiunea Sud Vest Oltenia prin activitati generatoare de profit si crearea de noi locuri de munca. Grupul tinta este constituit din 120 persoane din grupuri vulnerabile, atat din me...
Mai mult

Rezultate anticipate

PESAS
Activitatea 1. Coordonare si management presupune: A) 19 contracte individuale de munca pentru personalul angajat in proiect (Experti TL: 7; experti TS: 9; personal auxiliar: 3); 19 Fise post ce cuprind atributiile specifice fiecarei functii din proiect; 12 minute (lunare) incheiate in urma intalnirilor echipei de proiect; 12 cereri de plata si cereri de rambursare depuse l...
Mai mult

Activitățile proiectului

PESAS
A1.Coordonare si management presupune: A) Managementul tehnic si financiar al proiectului care va fi realizat de Solicitant (S) conform metodologiei descrise in cererea de finantare la capitolul Managementul proiectului si prin intermediul intregii echipe de proiect aflate sub coordonarea sa. Managerul de proiect va asigura implementarea proiectului intr-o maniera conforma ...
Mai mult