Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!
Gheorghe Mariana

Gheorghe Mariana

Începand cu luna iulie a anului 2015, am avut ocazia de a participa la cursul de formare profesională ”Competențe Antreprenoriale”, în cadrul Fundației Orizont având următoarele module: Leadership,  Antreprenoriat și Managementul Afacerii, Marketing, Etică și Legislație, Comunicare și Negociere în Afaceri, Management Financiar.

Formatorii au fost profesioniști, dovedind competențe specifice domeniului și având abilitatea necesară de a menține interesul cursanților pe parcursul desfășurării activităților, care s-au derulat, conform programului.

Mă bucur că am avut șansa să particip la acest curs și sunt sigură că voi avea nevoie de cunoștiințele pe care le-am acumulat în cadrul acestui curs de formare profesională, cunoștiințe care mă vor ajuta pentru  dezvoltarea profesională. În concluzie, acest curs a reprezentat un capital de cunoaștere foarte important pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial pentru toți cursanții.

Stănuică Luminiţa Ileana

Stănuică Luminiţa Ileana

Începând cu luna iulie a anului 2015, am avut şansa de a participa la cursul de formare profesională ,, Competenţe Antreprenoriale ‘’, în cadrul Fundaţiei Orizont având următoarele module: Leadership, Antreprenoriat şi Managemetul Afacerii, Marketing, Etică şi Legislaţie, Comunicare şi Negociere în afaceri, Management Financiar, pornind de la premisa că trebuie să do0bândesc cunoştiinţe noi.

Am fost foarte mulţumită de modul cum a fost organizat fiecare modul în parte. De asemenea, sala a fost dotată corespunzător, având aparatura necesară pentru desfăşurarea activităţilor. Lectorii au dat dovadă de profesionalism, iar cursanţii au fost foarte receptivi la toate informaţiile care au fost furnizate. Cursanţii au primit cursurile aferente fiecărui modul. Mă bucur că am avut şansa de a participa la acest curs de formare preofesională. Propun să se organizeze cât mai multe cursuri

Bărbulescu Maria Magdalena

Bărbulescu Maria Magdalena

Cursul Competențe antreprenoriale a fost prezentat pe înţelesul tuturor cursanţilor şi lămurite toate aspectele referitoare la competenţele pe care trebuie să le aibă un antreprenor. Apreciez că prezentarea referitoare la competenţele antreprenoriale, este foarte utilă pentru fiecare cursant şi îmbunătăţeşte cunoştinţele şi modul de percepere a problemelor. Propun ca la finalizarea cursului, sa fie invitaţi 1, 2 antreprenori de succes, care să ne împărtăşească din experienţa lor.

Dinică Paula

Dinică Paula

Cursul de competenţe Antrprenoriale se desfăşoară în cadrul Fundaţiei Orizont, în cadrul proiectului „P.E.S.A.S. – Promovarea economiei sociale prin noi afaceri de succes”.

Sala de curs, care a fost pusă la dispoziţie pentru desfăşurarea acestui curs, a fost dotată corespunzător. Cadrele didactice au dat dovadă de profesionalism şi au realizat o atmosferă prielnică aprofundării unor cunoştiinţe proaspăt dobândite, dar şi a celor pe care cursanţii le dobândeau.

S-au realizat cursuri interactive, prin participarea la dialog a cursanţilor, activităţii de echipă, de comunicare, de colaborare între participanţii din cadrul cursului. S-a urmărit identificarea unor noi oportunităţi pentru crearea unor noi locuri de muncă şi dezvoltarea personală a laturii creative a participanţilor la curs.

Radu Sorin Gabriel

Radu Sorin Gabriel

În urma participării la cursul ,,Competenţe Antreprenoriale‘’, am dobândit foarte multe cunoştinţe noi. Am fost foarte mulţumit de organizarea si de desfăşurarea cursurilor.  Sala a fost dotată corespunzător, având aparatura necesară pentru desfăşurarea cursurilor. Profesorii au fost foarte expliciţi, iar cursanţii receptivi.  În cadrul cursurilor, cursanţii au lucrat şi în echipă, dar şi individual.

Mă bucur că am putut să particip la acest proiect. Propun să se organizeze cât mai multe cursuri.

Stoian Mariana

Stoian Mariana

În ceea ce priveşte desfăşurarea cursului Competențe antreprenoriale și Economie Socială în cadrul proiectului ”P.E.S.A.S. – Promovarea economiei sociale prin noi afaceri de succes”, am parcurs toate modulele. Am fost mulţumiţi de lectori, care au participat la prezentarea cursurilor în cadrul programului ,, Competenţe Antreprenoriale‘’. În sala de curs, ni s-a pus la dispoziţie toate materialele de care aveam nevoie: suport de curs, calculator, fişă de lucru individuală, fişă pentru activitatea de grup.

Constantin Jean Constantin

Constantin Jean Constantin

Cursul Competențe antreprenoriale și Economie Socială s-a desfăşurat într-o sală foarte bine amenajată şi dotată cu toate utilităţile necesare desfaşurării cursului, aparatură de ultimă generație care ajută cursanţii la o aprofundare mai bună a cursurilor. Conducerea fundaţiei se ridică la un înalt grad de profesionalism, asigurând cursanţilor tot ce este necesar pentru desfăşurarea cursului .

Profesorii care predau la acest curs sunt foarte, foarte bine pregătiţi din punct de vedere profesional, dar şi uman predând cursanţilor pe înţelesul tuturor, asigurând o mai bună aprofundare a cunoştinţelor pentru toţi cursanţii.

Vă mulţumesc!

Petrache Doru Marius

Petrache Doru Marius

Începând cu luna iulie a anului 2015, am avut şansa de a participa la cursul de formare profesională ,,Competenţe Antreprenoriale‘’, în cadrul Fundaţiei Orizont având următoarele module: Leadership, Antreprenoriat şi Managemetul Afacerii, Marketing, Etică şi Legislaţie, Comunicare şi Negociere în afaceri, Management Financiar, pornind de la premisa că trebuie să do0bândesc cunoştiinţe noi.

Metoda de organizare şi seriozitatea cu care au fost susţinute cursurile a contribuit la înţelegerea pe deplin şi în mod corect a informaţiilor furnizate. Diversitatea modulelor din cadrul cursului de formare, mi-au oferit ocazia de a dobândi cunoştiinţe noi despre diverse domenii din cadrul mediului de faceri.

De altfel, lectorii au fost foarte comunicativi şi ne-au oferit informaţii valoroase despre mediul antreprenorial. În conculzie, participarea la acest curs a reprezentat un capital de cunoaştere pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial al fiecărui cursant.

Mihăilescu Petrică

Mihăilescu Petrică

La acest curs am participat şi am studiat: Leadership, Antreprenoriat şi Managementul Afacerii, Marcheting şi Inovare, Economie socială, Legislaţie şi Etică în Afaceri, Comunicare şi Negociere în Afaceri. Am descoperit lucruri, pe care nu le cunoşteam şi am trezit un interes foarte mare pentru mediul de afaceri din Craiova.

Partea teoretică cât şi partea practică, dar şi testele au fost foarte plăcute şi am acumulat o experienţă deosebită, m-a ajutat să văd şi prin prisma omului de afaceri la început de drum.

Organizarea a fost foarte bună, cât şi modul de a explica lucrurile pe întelesul meu, m-a ajutat foarte mult să înţeleg anumite lucruri pe care nu le cunoşteam şi mă va ajuta să gândesc lucrurile altfel în viaţă.

Ca îmbunătăţiri la acest curs  sau condiţii nu văd ce se poate aduce nou, pentru că în timpul cursurilor, a fost o atmosferă foarte plăcută, lectorii au fost înţelegători şi au dat dovadă de profesionalism.

Cred că astfel de cursuri trebuie să se mai facă, pentru a ajuta şi alte persoane să înţeleagă aceste lucruri şi să se specializeze în aceste criterii foarte reuşite în contactul cu alte persoane.

Bădan Mihaela

Bădan Mihaela

În cadrul cursului de ,,Competenţe Antreprenoriale‘’, am parcurs mai multe etape de dezvoltare profesională şi am dobândit cunoștințe de legislaţie, privind deschiderea unei afaceri pe cont propriu. Am primit informaţii noi, care sper să-mi fie de folos în activitatea viitoare.” 

Condiţiile de desfăşurare a cursului au fost foarte bune,  având la dispoziţie materialele necesare desfăşurării activităţilor zilnice.