Unde vă angajăm?!

Vom înființa din punct de vedere juridic 3 structuri ale economiei sociale –  operaționalizarea SES

SES1: Cofetărie cu laborator propriu (în mediul urban) amenajată și dotată cu echipamente, mobilier și mijloc de transport specific în vederea operaționalizării la capacitate maximă, cu 6 angajați (din care 5 din rândul persoanelor vulnerabile – grup țintă).

SES2: Servicii de transport sanitar neasistat (în mediul rural) dotat cu mijloace de transport specifice, cu echipamente medicale, conform Ordinului 1092/2006 (conform buget SES) în vederea operaționalizării la capacitate maximă, cu 8 angajați (din care 5 din rândul persoanelor vulnerabile – grup țintă).

SES3: Servicii Contabilitate, Consultanță și Asistență Personalizată în Economia Socială (în mediul rural) cu sediu construit în mediul rural, dotată cu echipamente, software și mobilier specifice, precum și mijloc de transport în vederea operaționalizării la capacitate maximă, cu 5 angajați (din care 3 din rândul persoanelor vulnerabile – grup țintă).