Proiecte

Pe parcursul anului 2010, Fundația Orizont, în cadrul proiectelor strategice și de grant POSDRU devoltate, a implementat un program de formare in sistem blendedlearning în management educational, axat pe formarea pentru trecerea de la management la leadership. În cadrul unui alt proiect a participat la elaborarea unui program de formare continuă pentru cadrele didactice debutante în vederea îmbunătățirii accesului acestora pe piața forței de muncă și pentru o cariera de succes în învățământul preuniversiar. Formatorii și lectorii au fost cadre didactice din învățămantul preuniversitar și universitar, membri ai Fundației sau colaboratori. Un număr de nouă membri fondatori și asociați ai Fundației fac parte din „Clubul oamenilor de afaceri” din județ.
În parteneriat cu unități de învățămant preuniversitar, universitatea, reprezentanți ai Patronatelor, Fundatia a inițiat și desfășurat programe privind dezvoltarea
IMM, dezvoltare rurală, sponsorizarea unor elevi eminenți în vederea continuării studiilor la instituții de învățământ de renume din țară și strainatate.
Au fost organizate mese rotunde și seminarii de formare pe teme ca: „Reconversia profesională – o necesitate actuala”, „Necesitatea intensificării cercetării științifice în învățămantul universitar și atragerea în mai mare măsura a studenților la această activitate”.
Fundația Orizont este beneficiarul finanțării europene în cadrul Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. A.P.3.. D.M.3.1. POS DRU/92/3.1/S/63785, pentru proiectul „Antreprenoriatul – o carieră de succes !” , aflat în derulare
De asemenea a participat la programul TINERET ÎN ACȚIUNE ( Youth in Action ) în cadrul proiectului „Leadership and Strategy” – Training Courses, în parteneriat cu DHKEX Municipality of Xylokastro, Grecia.

Suntem Parteneri în cadrul proiectelor:
2. Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.. A.P.1. D.M.1.3. Beneficiar: M.E.C.T.S ; POSDRU/57/1.3/S/34825 „Medierea – modalitate de solutionare a conflictelor apărute în mediul școlar „, în derulare
3. Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. A.P.1. D.M.1.1. „Profesionisti in managementul educational preuniversitar”, 2008. Beneficiar: M.E.C.T.S.; POS DRU/ 1 / 1.1 / S / 2/4037, finalizat.
4. Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. A.P.1. D.M. 1.3. POSDRU/19/1.3/G/ 21201. „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes în învățământul preuniversitar”, 2009. Beneficiar : C.C.D.Dolj – finalizat
5. Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. POSDRU/173/6.1 G/ 147440 ”P.E.S.A.S. – Promovarea economiei sociale prin noi afaceri de succes”. Beneficiar PROJOBS: – in derulare