Statut

Fundatia „Orizont” este o organizatie romana, nonprofit, având un caracter democratic, civic și educativ, înființată în 1996. Organizația și-a reconfirmat statutul conform OG 26/2000 și OG 37/2003.

Scopul Fundației este „sustinerea valorilor societății globale și comunității europene extinse, exprimate la nivelul proceselor de reformă educațională, socială și culturala„.

Unul din obiective vizeaza „cresterea competitivitatii capitalului uman de educatie și pregătire profesională, restructurarea sistemului de formare profesională continuă și dezvoltarea oportunităților de carieră„

Activitatea se bazeaza pe voluntariatul a 17 membri (cadre didactice universitare, ingineri, economiști, filologi si alte categorii sociale) și a celor 16 persoane angajate, cu înaltă calificare și experiență anterioară în managementul de proiect și marketing, specialiști în comunicare și relații publice, formatori.

Prin implicarea resursei umane proprii, cu expertiză în diferite domenii și calificari, a acționat pentru promovarea învățării de-a lungul vieții desfășurând activitati de formare și informare la nivel judetean și national: organizarea si desfasurarea unor cursuri intensive pentru învatarea limbilor străine (engleza si franceza) si de reconversie profesională; organizarea unor cursuri în management educațional și leadership, pentru dezvoltarea competențelor de formator, precum și organizarea unor dezbateri, simpozioane privind modernizarea și armonizarea pregătirii profesionale cu nevoile societății, corelarea învățământului universitar cu cercetarea și nevoia de reconversie profesională; aniversarea sau comemorarea unor evenimente din istoria poporului român.

Pe parcursul anului 2010, Fundația Orizont, în cadrul proiectelor strategice și de grant POSDRU devoltate, a implementat un program de formare in sistem blendedlearning în management educational, axat pe formarea pentru trecerea de la management la leadership. În cadrul unui alt proiect a participat la elaborarea unui program de formare continuă pentru cadrele didactice debutante în vederea îmbunătățirii accesului acestora pe piața forței de muncă și pentru o cariera de succes în învățământul preuniversiar. Formatorii și lectorii au fost cadre didactice din învățămantul preuniversitar și universitar, membri ai Fundației sau colaboratori. Un număr de nouă membri fondatori și asociați ai Fundației fac parte din „Clubul oamenilor de afaceri” din județ.

În parteneriat cu unități de învățămant preuniversitar, universitatea, reprezentanți ai Patronatelor, Fundatia a inițiat și desfășurat programe privind dezvoltarea

IMM, dezvoltare rurală, sponsorizarea unor elevi eminenți în vederea continuării studiilor la instituții de învățământ de renume din țară și strainatate.

Au fost organizate mese rotunde și seminarii de formare pe teme ca: „Reconversia profesională – o necesitate actuala”, „Necesitatea intensificării cercetării științifice în învățămantul universitar și atragerea în mai mare măsura a studenților la această activitate”.

Fundația Orizont este beneficiarul finanțării europene în cadrul Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. A.P.3.. D.M.3.1. POS DRU/92/3.1/S/63785, pentru proiectul „Antreprenoriatul – o carieră de succes !” , aflat în derulare

De asemenea a participat la programul TINERET ÎN ACȚIUNE ( Youth in Action ) în cadrul proiectului „Leadership and Strategy” – Training Courses, în parteneriat cu DHKEX Municipality of Xylokastro, Grecia.

Suntem Parteneri în cadrul proiectelor:

2. Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.. A.P.1. D.M.1.3. Beneficiar: M.E.C.T.S ; POSDRU/57/1.3/S/34825 „Medierea – modalitate de solutionare a conflictelor apărute în mediul școlar „, în derulare

3.Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. A.P.1. D.M.1.1. „Profesionisti in managementul educational preuniversitar”, 2008. Beneficiar: M.E.C.T.S.; POS DRU/ 1 / 1.1 / S / 2/4037, finalizat.

4. Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. A.P.1. D.M. 1.3. POS DRU/19/1.3/G/ 21201. „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes în învățământul preuniversitar”, 2009. Beneficiar : C.C.D.Dolj – finalizat.